Voorschriften en attesten

De praktijk wenst te benadrukken dat voorschriften en attesten enkel afgeleverd worden indien de patiënt ook werkelijk door een arts werd gezien. Wij zullen enkel attesten afleveren die stroken met de waarheid. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Ook het afleveren van voorschriften gebeurt tijdens de raadpleging. Voor chronische medicatie zullen steeds voldoende voorschriften afgeleverd worden tot een nieuwe controle vereist is.