Noodnummers

 

Huisarts van wacht (in de week tussen 19u en 8u en in weekends/op feestdagen): 1733

Ambulance/algemeen noodnummer: 112

Brandweer: 100

Politie: 101

Apotheek van wacht: www.apotheek.be

Tele-onthaal: 106

Wachtdienst huisartsen: 1733

Antigifcentrum: 070/245245

Vragen over geweld en kinderen in nood: 1712

Zelfmoordlijn: 1813

Druglijn: 078/151020 of www.druglijn.be